BTI univerzalni sistem za vađenje implantata

Opis proizvoda

Cijeli set sastoji se od račve snage 200Nc, ručnog vijka, 3 produžetka račve te ukupno 10 ekstraktora – po dva ekstraktora u 5 različitih dimenzija

BTI set za vađenje implantata garantira atraumatsko, jednostavno, brzo i sigurno vađenje oseointegriranih implantata gotovo svih poznatih brendova sa internom i eksternom vezom u bilo kojoj situaciji.
Cijeli set sastoji se od račve snage 200Nc, ručnog vijka, 3 produžetka račve te ukupno 10 ekstraktora – po dva ekstraktora u 5 različitih dimenzija. Ekstraktori imaju ulogu zaglaviti se u konekciji implantata, te u smjeru obrnutom od smjera kazaljki na satu izvaditi oseoitegrirani implantat. Ekstraktore je najčešće nemoguće odvojiti od implantata nakon upotrebe, a da ne oštetimo ekstraktor i zbog toga se ekstraktori smatraju jednokratnim alatom. Izuzev ekstraktora, svi drugi dijelovi seta KEXIM steriliziraju se u autoklavu i koriste trajno.

Trephane svrdla

Atraumatska trephane svrdla koristimo za tanki rez kako bi se oslobodilo područje s maksimalnom oseointegracijom, čuvajući okolnu kost i bušeći samo prva 3mm. Na taj način, preparacijom kosti oko implantata samo 2-3 prva milimetra, smanjujemo maksimalni tork više od pola kako bi otpustila veza između implantata i kosti s garatiranim uspjehom ekstrakcije. Trephane svrdla omogućuju tanki rez oko implantata prvih 5mm jer su na toj razini uži i čuvaju okolnu kost. To je važno u situacijama atrofirane čeljusti. Terphane svrdla dolaze u četiri različita promjera, ovisno o širini implanatata.