BTI hirurški i protetski setovi

Opis proizvoda

Hirurški set KCQ1

KCQ1 je kompletan hirurški set i uključuje sve potrebne komponente za umetanje svih promjera i duljina BTI implantata. Može se sterilizirati u autoklavu

Hiruški set KCQ4

Hirurški set KCQ4 je reducirani hirurški set – Easy&Predictable za jednostavnije slučajeve u implantologiji, te za implantologe-početnike.

Hirurški set KCQ5

Hirurški set KCQ5 koristi se samo za BTI CORE implantate i sadrži sve komponente potrebne za ugradnju BTI CORE implnatata.

Hirurška svrdla

Dizajn BTI svrdla omogućuje rad s malom brzinom okretaja (50-75 rpm) bez ispiranja, što znači da se autologna kost prilikom takve, biološke prepracije kosti, očuvala i može se koristiti kao autologni transplantat. Također, postoji mogućnost preparirati kost i velikom brzinom okretaja ukoliko je potrebno. Bušenje s malim brojem okretaja omogućuje odličnu kontrolu nad dubinom bušenja i odličnu vizualizaciju oznake duljine na svrdlima. Na taj način smanjuje se vjerojatnost oštećenja značajnih anatomskih struktura, te pomaže kontroli smjera. Također, s biološkog aspekta, alveola koja je preparirana bez ispiranja imati će najbolje predispozicije za revaskularizaciju te oseointegraciju implantata.

Prednosti

Inicijalno svrdlo ima aktivni vrh s izraženom kapacitetom prodiranja u korikalnu kost. Omogućuje preciznu preparaciju kosti, označava početnu točku preparacije, te bolju kontrolu smjera.Idealno je svrdlo za korištenje prilikom post-ekstrakcijske implantacije, jer omogućuje bušenje točno unutar zida post-ekstrakcijske alveole. Ovo svrdlo potrebno je uvijek koristiti s obilnim ispiranjem i brojem okretaja između 800 i 1000rpm. Sljedeće svrdlo je Pilot svrdlo, s vrlo oštrim apikalnim dijelom. Poseban, spiralni dizajn je vrlo dobar za zadržavanje koštanih partikula. Ovo svrdlo je najčeće korišteno u uskom alveolarnom grebenu. Ostala svrdla s većim promjerima koriste se progesivno, ovisno o promjeru implanatata koji se treba staviti i o kvaliteti kosti. Ta svrdla mogu se koristiti bez ispiranja dok god koristimo mali broj okretaja.

Gustoća i preparacija kosti

Gustoća kosti upravlja procedurom bušenja kosti koja se primjenjuje sa ciljem postizanja dobre primarne stabilnosti implantata, te nam je za to potreban CBCT snimak i BTI Scan III software da bi dobili iznos gustoće kosti. Općenito, nalazimo ove tipove kosti: Tip kosti III (KONVENCIONALNI PROTOKOL) Tip kosti I Tip kosti II Tip kosti IV-V

Protetski set KP1

Protetski set dizajniran za postizanje adekvatnog torka za elemente koji moraju biti vijkom retinirani za uspješan protetski rad.