BTI dentalni implantat Interna 3.0

Promjer platforme 3,0mm

Opis proizvoda

Promjer platforme 3,0mm

Promjer implantata
Duljina
2,5 mm
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11 i 13 mm
3,0 mm
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11 i 13 mm
3,3 mm
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11 i 13 mm

Indikacije

Promjer
Opis
ø 2,5 mm
Vijkom retinirane multiple restauracije s korištenjem MULTI-IM transepitelnih abutmenta. Ne koristi se samostalno i za direktne restauracije na implantatu.
ø 3,0 mm
Preporučeno za multiple restauracije. Može se koristiti za samostalne restauracije izvan okluzije za:
  • donje i lateralne gornje incizive
  • agenezu zuba
ø 3,3 mm
Multiple restauracije. Samostalne restauracije (u okluziji).
BTI površina implantata Unicca® nagrađena je 2017 godine certifikatom “CleanImplant Trusted Quality Mark” To priznanje i danas posjeduje. Unicca površina BTI implantata bila je prva na svijetu koja je dobila certifikat “CleanImplant Foundation”. CleanImplant Foundation je nezavisna organizacija koja u suradnji sa Sveučilištem u Kölnu i Berlinu analizira kvalitetu materijala koji obuhvaćaju dentalne implantate, s ciljem detektiranja implantata s višim stupnjem čistoće površine.