BTI Protetske komponente i Bioblock koncept

Opis proizvoda

BTI ima sve vrste protetskih dijelova za kovencionalne protetske nadomjestke, cementirane i retinirane vijkom: keramikom prekrivene, titanske i zlatne abutmente i UCLA abutmente.

BIOBLOCK KONCEPT– najbolja klinička odluka za prevenciju periimplantitisa i uspješnu implantološku terapiju.
BIOLOŠKI HERMETIZAM Veza između mekog tkiva i transepitelnog abutmenta se uspostavlja u trenutku postavljanja. Protetski dio može se lako odstraniti bez oštećenja ovakvog spoja, jer se protetska platforma nalazi u razini gingive. PROTETSKA RAZNOVRSNOST I REVERZIBLNOST Transepitelni abutmenti osiguravaju reverzibilnost vijkom retiniranih proteza, te dolaze u različitim visinama ovisno o morfologiji gingive BIOMEHANIČKO POBOLJŠANJE Korištenjem dva vijka koncept bioblock omogućava bolju preraspodjelu stresa u komponentama za spajanje, optimizirajući mehanička svojstva
GARANCIJA HERMETIZMA Pravi design i visoka preciznost obrade BTI transepitelnog abutmenta. Takav spoj osigurava hermetičko brtvljenje na razini implant platforme i tako spriječava bakterijsku invaziju. UNIT TRANSEPITELNI ABUTMENT SAMOSTALNE RESTAURACIJE (vijkom retinirane restauracije) Komponente izbora za imedijatno opterećenje
MULTI-IM TRANSEPITELNI ABUTMENT MULTIPLE RESTAURACIJE (vijkom retinirane restauracije) Komponente izbora za imedijatno opterećenje