BTI SCAN III softverski alat za dijagnostiku i digitalno planiranje liječenja

Opis proizvoda

BTI SCAN III – početak svakog uspješnog plana terapije

BTI Scan je softwer za dijagnostiku i digitalno planiranje liječenja, koji omogućuje visoku kvalitetu i prediktivnost operativnog zahvata s dentalnim implantatima. Ovaj alat će pomoći i vašim pacijentima da razumiju plan terapije kroz 3D simulaciju i vizualizaciju koju ovaj softwer ima i koji vam pomaže donijeti preciznu i sigurnu dijagnozu, odlučujući o dužini, širini i poziciji BTI implantata. Osim navedenog, BTI SCAN softwerski alat, omogućuje mjerenje gustoće kosti u Hounsfieldovim jedinicama. Gustoća kosti upravlja procedurom bušenja kosti koja se primjenjuje s ciljem postizanja dobre primarne stabilnosti implantata te nam je za to potreban CBCT snimak i BTI SCAN software kako bismo saznali koji tip kosti ima vaš pacijent.

Koje su prednosti takvog softwera?

Sigurna i uspješna operacija BTI SCAN omogućuje odrediti GUSTOĆU KOSTI na svakom dijelu alveolarne kosti, unutar i izvan planirane pozicije implantata. Dodatno, omogućuje kompletnu procjenu usne šupljine i anatomske strukture, uključujući i označavanje mandibularnog živca kako bismo povećali njegovu vidljivost. Više informacija i povjerenje vaših pacijenata BTI SCAN tehnologija pomoći će vašim pacijentima da bolje razumiju plan terapije koristeći 3D simulaciju i vizualizaciju koju sistem nudi. Jednostavan i brz BTI SCAN je jednostavan i intuitivan program. Sve informacije su na dohvat ruke. Također, sama instalacija i korištenje programa vrlo je jednostavno i „user friendly.“ Usklađeno s regulativom DPL Software razvijen na BTI Institutu je usklađen je s regulativom DPL – Data Protection Law (15/1999)

Kako radi BTI scan?

Garancija uspješne oralne implantologije zahvaljujući jednostavnoj upotrebi:
Pacijent dolazi u vašu ordinaciju i nakon pregleda dijagnosticirana je odsutnost jednog ili više zuba ili potreba da se postojeći zubi zamjene.
Pacijent treba napraviti CBCT snimak potreban za dijagnozu i planiranje operativnog zahvata. Takva snimka se iz zubnog rendgena šalje liječniku dentalne medicine. Kako bi se CBCT snimak mogao importirati u softwerski program BTI Scan potrebno je da bude u DICOM formatu.
Importirani CBCT snimak u DICOM formatu omogućuje 3 različite vrste prikaza: Aksijalni (axial), panoramski (panoramic) i prikaz presjeka (sectional). BTI Scan omogućuje brzu, djelotvornu i preciznu analizu CBCT snimka, te pomaže doktoru u adekvatnom izboru plana terapije kao i dugoročnu prediktivnost takvog zahvata.
BTI SCAN omogućuje simulaciju pozicije implantata, prema čemu možemo odrediti dužinu, promjer, angulaciju, te udaljenost između implantata i zuba s većom jednostavnošću. Također, poseban alat omogućuje mjerenje gustoće kosti koja je iznimno važna prilikom preparacije implantološkog mjesta.
BTI SCAN kroz 3D prikaz i virtualizaciju omogućiti će vašem pacijentu jasniji prikaz plana terapije te povjerenje u sigurnost i uspješnost operativnog zahvata.
Liječnik može isprintati finalno izvješće o planiranoj terapiji, dodajući svoje zabilješke i preporuke za operativni zahvat. Takvo planiranje omogućuje značajno veći uspjeh operativnog zahvata.