BTI Dentalni implantat Interna Core

Promjer platforme 3,0mm

Opis proizvoda

Promjer platforme 3,0mm

Promjer platforme 3,5mm
Promjer implantata
Duljina
3,3 mm
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 mm
3,5 mm
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 mm
3,75 mm
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 i 15 mm
4,0 mm
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 mm
4,25 mm
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 i 15 mm
4,5 mm
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 mm
4,75 mm
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 i 15 mm

Indikacije

Promjer
Opis
ø 3,3 mm
Koriste se za samostalne rastauracije na poziciji donjih inciziva i gornjih lateralnih inciziva.
ø 3,5 mm
Posebno su namjenjeni za postavljanje u post-ekstrakcijsku ranu i kako bi povećali primarnu stablinost s istim indikacijama kao i kod 3,3mm u tipu kosti III ili IV s istom procedurom prepacije kosti. Idealan za imedijatno opterećenje na području donjih inciziva te gornjih lateralnih inciva i premolara.
ø 3,75 mm
Indicirano za postekstrakcijsku alveolu inciziva, kanina i premolara obzirom da omogućuju adekvatno ispunjavanje alveole. Redukcijom platforme izbjegavamo vertikalni gubitak kosti, dok s gingivalnog aspekta redukcija izlaznog profila poboljšava modelaciju mekog tkiva uz minimizaciju mogućnosti nastanka recesija.
ø 4,0 mm
Iste indikacije kao i kod implantata 3,75mm, međutim širi promjer omogućuje veću stabilnost u područjima niže gustoće kosti.
ø 4,25 mm
Indicirani za protetska rješenja koja zahtijavaju bolju mehaničku otpornost, u slučajevima nedostatka mjesta za postavu implantata promjera 5mm te za imedijatno opterećenje. Ima jednake indikacije kao i implantati promjera 3,75mm i 4mm, ali s manjom gustoćom kosti.
ø 4,75 mm
Indicirano za postavu u posteriorni dio maksile i tako povećava biomehaničku otpornost te poboljšava primarnu stabilnost uz povećanje osointegracije površine implantata. Najbolje rješenje za mostne konstrukcije.
BTI površina implantata Unicca® nagrađena je 2017 godine certifikatom “CleanImplant Trusted Quality Mark” To priznanje i danas posjeduje. Unicca površina BTI implantata bila je prva na svijetu koja je dobila certifikat “CleanImplant Foundation”. CleanImplant Foundation je nezavisna organizacija koja u suradnji sa Sveučilištem u Kölnu i Berlinu analizira kvalitetu materijala koji obuhvaćaju dentalne implantate, s ciljem detektiranja implantata s višim stupnjem čistoće površine.