BTI Implantat Interna Universal Plus

Promjer platforme 3,0mm

Opis proizvoda

Promjer platforme 4.1mm

Promjer implantata
Dužina
4,5 mm
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 i 15 mm
5,0 mm
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 i 15 mm
5,5 mm
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 i 13 mm

Indikacije

Promjer
Opis
ø 4,5 mm
Pravi izbor implantata za post-ekstrakciju alveolu, omogućuje dobro cijeljenje alveole. Idealan za posteriorna područja maksile, povećavajući biomehaničku otpornost i primarnu stabilnost, kao i veću oseointegracijsku površinu.
ø 5,0 mm
Idealan za samostalno postavljanje implantata u posteriornim područjima maksile, odličan u mostovima na implantatima, te u područjima molara.
ø 5,5 mm
Dobar izbor za postizanje dobre primarne stabilnosti te distribuciju stresa na molarima u gornjoj donjoj čeljusti.
BTI površina implantata Unicca® nagrađena je 2017 godine certifikatom “CleanImplant Trusted Quality Mark” To priznanje i danas posjeduje. Unicca površina BTI implantata bila je prva na svijetu koja je dobila certifikat “CleanImplant Foundation”. CleanImplant Foundation je nezavisna organizacija koja u suradnji sa Sveučilištem u Kölnu i Berlinu analizira kvalitetu materijala koji obuhvaćaju dentalne implantate, s ciljem detektiranja implantata s višim stupnjem čistoće površine.