BTI Implantat Interna Universal

Promjer platforme 3,0mm

Opis proizvoda

Promjer platforme 4.1mm

Promjer implantata
Dužina
3,5 mm
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 i 15 mm
3,75 mm
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 i 15 mm
4.0 mm
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 i 15 mm
4,25 mm
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 i 15 mm

Indikacije

Promjer
Opis
ø 3,5 mm
Posebno su indicirani kada bi izbor 4,0mm implantata bio odabir, međutim konkavni oblik grebene kosti komplicira njihovo umetanje. 3,5mm implantati nude bolji mehanički odgovor.
ø 3,75 mm
Najkorišteniji implantat za tipove gustoće kosti I, II ili III.
ø 4,0 mm
Ova univerzalna platforma najčešće se koristi u tipovima kosti IV.
ø 4,25mm
Namijenjeni su za protetska rješenja koja zahtijevaju veću biomehaničku otpornost , također kada nema prostora za ugradnju 5,0mm implantata ili za imedijatno opterećenje. Povećanje promjera implantata uvijek omogućuje bolju distribuciju stresa na kost, povećava oseointegracijsku površinu, te mehanička svojstva povećavajući otpor zamoru.
BTI površina implantata Unicca® nagrađena je 2017 godine certifikatom “CleanImplant Trusted Quality Mark” To priznanje i danas posjeduje. Unicca površina BTI implantata bila je prva na svijetu koja je dobila certifikat “CleanImplant Foundation”. CleanImplant Foundation je nezavisna organizacija koja u suradnji sa Sveučilištem u Kölnu i Berlinu analizira kvalitetu materijala koji obuhvaćaju dentalne implantate, s ciljem detektiranja implantata s višim stupnjem čistoće površine.