BTI proširivači grebena

Opis proizvoda

BTI ekspanderi i kompaktori predviđeni su za širenje uske grebene kosti u gornjoj i donjoj čeljusti. Također, koriste se za kompaktiranje kosti te atraumatsko podizanje sinusa.

 
BTI ekspanderi i kompaktori predviđeni su za širenje uske grebene kosti u gornjoj i donjoj čeljusti. Također, koriste se za kompaktiranje kosti te atraumatsko podizanje sinusa. Mogu se koristiti zajedno s BTI svrdlima. Mogu se koristiti ručno i strojno. Kada su korišteni strojno potrebno je koristiti motorni nastavak (CPI22) i ne smiju prekoračiti tork od 25Nc. Materijal: Komercijalno čisti titan

Set ekspandera i kompaktora

Šifra
Opis
Vrh
Trup
Duljina
ECO1
Ekspander No.1
1,4 mm
2,0 mm
15 mm
ECO2
Ekspander No.2
1,6 mm
2,6 mm
15 mm
ECO3
Ekspander No.3
2,1 mm
3,1 mm
15 mm
ECO4
Ekspander No.4
2,8 mm
3,8 mm
15 mm
COMP1
Kompaktor No.1
1,4 mm
2,0 mm
11,5 mm
COMP2
Kompaktor No.2
1,6 mm
2,6 mm
11,5 mm
COMP3
Kompaktor No.3
2,1 mm
3,1 mm
11,5 mm
COMP4
Kompaktor No.4
2,8 mm
3,8 mm
11,5 mm
FICS
Kratko inicijalno svrdlo
ELLCAC-L
Produžetak račve, duži i kraći
CPI19-20
Motorni nastavak, duži i kraći
CPI19-20
Sterilna plastična kutija

Dvofazno širenje alveolarnog grebena

Kod pacijenata koji su dugo vremena bezubi, vrlo često susrećemo ekstremnu horizontalnu resorpciju kosti. Postupci za horizontalno širenje kosti su dobar izbor za grebene sa preostalom širinom između 4 i 5 mm. Kada se susretnemo sa većim stupnjem resorpcije, klasične tehnike za nadoknađivanje kosti bi uključivale postavljanje blokova kosti. Prijelazni implantati, zajedno sa dvofaznim split tehnikama , dozvoljavaju da postignemo dobivanje kosti slično kao sa blokovima kosti, no manje invazivno. Više informacija http://bti-biotechnologyinstitute.com/dental/implants/expanders/