Aplikatori za bond

15,00 KM

Opis proizvoda

Aplikator za bond je medicinski uređaj ili instrument koji se koristi u stomatologiji i dentalnoj praksi. Glavna svrha ovog aplikatora je nanošenje dentalnog adheziva ili bonda na zube prije postavljanja ispuna, ljuskica ili drugih dentalnih restauracija. Evo opisa aplikatora za bond: Aplikator za bond obično ima tanku i preciznu mlaznicu ili četkicu na vrhu koja omogućava stomatologu tačno nanošenje adheziva na površinu zuba. Ova mlaznica može biti fleksibilna kako bi se lakše pristupilo različitim zubima i pozicijama u ustima pacijenta. Instrument je dizajniran tako da olakšava ravnomjerno raspoređivanje bonda na zubima, čime se osigurava čvrsto prianjanje dentalnih restauracija. Ovo je posebno važno kako bi se izbjeglo odvajanje ili propadanje ispuna ili ljuskica s vremenom. Aplikator za bond također može imati mehanizam za kontrolu količine adheziva koji se nanosi, što omogućava stomatologu da precizno dozira potrebnu količinu za svaki slučaj. Ovaj instrument je od suštinskog značaja u stomatološkim procedurama koje zahtijevaju adhezivnu vezu između prirodne zubne strukture i dentalnih materijala. Pruža stomatolozima preciznost i kontrolu koja je potrebna za postizanje dugotrajnih i pouzdanih rezultata u stomatološkoj praksi.