+387 35 282 516 | info@neodent.ba

Putanja

Početna / Stomatologija / RTG i video dijagnostika

RTG i video dijagnostika

Slika

RVG-rtg

INTRAORAL X-RAY UNIT FAMILY

Šta je RVG – Radioviziografija?

RVG je digitalni senzor koji liječniku omogućava napraviti intraoralni radiograf ( sliku) bez filma. Senzor zamjenjuje konvencionalni dentalni film, a moguće je napraviti periapičku, okllusalnu i sliku zagriza. Slike se prikazuju na monitoru, a svojom veličinom i jasnoćom omogućuju  i tačno postavljanje dijagnoze, što klasičnim RTG uređajem nije moguće.

Od čega se sastoji RVG sistem?

Sastoji se od:

 • Malene kamere koja se naziva senzor, a koja je konstruisana da x-ray zrakom stvori sliku u pacijentovim ustima.
 • Elektroničke naprave koja se spaja sa računarom.
 • Programa kojim se slika može obrađivati prema potrebi
 • Kompleta različitih držača kojima se senzor postavlja u pacijentova usta, sukladno različitim radiološkim tehnikama
 • Generator je snage od najmanje 70 Kv( konvencionalni ili visokofrekventni)
 • Vremenomjer (sprava za podešavanje vremena zračenja) sposobna je odrediti kratke doze x-zraka (od 0,02 sekunde) koja nimalalo nisu štetne za pacijenta.


S RVG-om više nije potrebno:

 • Razvijanje filma (hemikalije su nepotrebne, štedi se vrijeme=
 • Pacijenta oslobađa neugodnog osjećaja uzrokovanog oštrim rubovima filma.
 • Slika se ne može oštetiti savijanjem filma
 • Nema tamne komore. Štedi se prostor skladištenje slika. U odnosu na standardni film, radijacija je smanjena do 90%
 • Da bi se dobila slika, potrebne su samo dvije desetine sekunde. Sigurnost pacijenta, obzirom na zračenje povećana je. Liječnik može napraviti nekoliko slika umjesto jedne na filmu, a sve za vrijeme gotovo nikakvog zračenja.


Prednosti:

 • Visoka rezolucija slike (više od 20 parova linija po milimetru) koje je jedini zadovoljavajući parametar u postavljanjutačne dijagnoze
 • Slika nadmašuje veličinu radne površine monitora, a doktor je može pomicati prema potrebi i na taj način iskoristiti prednosti visoke rezolucije.
 • Računar prilagođava sive tonove, tako da ih ljudsko oko može razlikovati.
 • Sofisticirani filter za obradu slike (oštrina ), moguće je obrađivati pojedine dijelove slike, podešavati kontraste. Uključeni su programi (Endo, Paro, Dentine to Enamel Junction)
 • Uključen je alat za mjerenje dužine kanala, vrha kostiju... Izmjerene su vrijednosti veoma tačne i jedino ih se može tačno izmjeriti na digitalnoj slici.
 • Mogućnost istovremenog prikazivanja više slika na monitoru omogućuje paralelne usporedbe i npr, olakšava korak po korak u endodontičkom tretmanu (liječenje kanala zuba)


Za šta se upotrebljava RVG?

 • RVG ima intraoralnu radiografsku namjenu:
 • Otkrivanje kraijesa
 • Otkrivanje patologije, periapikalnih bolesti, periodontalnih bolesti i ozljeda (tkiva koje okružuju zub) – granuloma, cisti, gubitka kostiju, prijeloma...
 • Periodontalni tretmani: mjerenje dubine džepova, visina alveolarske kosti
 • Endodontički tretmani: komparacija dvije slike kanala zubnog korijena, korak po korak
 • Implantologija: procjena čvrstoće kostiju zuba, mogućnost izrade nekoliko slika tijekom operativnog zahvata
 • Protetika (stvaranje umjetnih usadaka)
0 0